Menu

غزل شماره ۱۷: آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 2 رتبه مطلب: بدون رتبه

آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا                        جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا

سمعا و طاعه ای ندا هر دم دو صد جانت فدا                 یک بار دیگر بانگ زن تا برپرم بر هل اتی

ای نادره مهمان ما بردی قرار از جان ما                    آخر کجا می‌خوانیم گفتا برون از جان و جا

غزل شماره ۱۶: ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 0 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا                       ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا

از هجر روزم قیر شد دل چون کمان بد تیر شد               یعقوب مسکین پیر شد ای یوسف برنا بیا

ای موسی عمران که در سینه چه سیناهاستت                 گاوی خدایی می‌کند از سینه سینا بیا

غزل شماره ۱۵: ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 1 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را                   باخویش کن بی‌خویش را چیزی بده درویش را

تشریف ده عشاق را پرنور کن آفاق را                              بر زهر زن تریاق را چیزی بده درویش را

با روی همچون ماه خود با لطف مسکین خواه خود              ما را تو کن همراه خود چیزی بده درویش را

غزل شماره ۱۴: ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 1 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما                          افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا

گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود                     مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته                      زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

غزل شماره ۱۳: ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 0 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما                          کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا

ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری                  شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا

رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده                      در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا

RSS
1234

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ