Menu

بخش ۳۸ - به سخن آمدن طفل درمیان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن بتش

مثنوی معنوی _ دفتر اول

SuperUser Account 0 64 رتبه مطلب: بدون رتبه

یک زنی با طفل آورد آن جهود                       پیش آن بت و آتش اندر شعله بود

طفل ازو بستد در آتش در فکند                       زن بترسید و دل از ایمان بکند

خواست تا او سجده آرد پیش بت                      بانگ زد آن طفل انی لم امت

بخش ۳۷ - آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش کی هر که این بت را سجود کند از آتش برست

مثنوی معنوی _ دفتر اول

SuperUser Account 0 70 رتبه مطلب: بدون رتبه

 

آن جهود سگ ببین چه رای کرد                          پهلوی آتش بتی بر پای کرد

کانک این بت را سجود آرد برست                       ور نیارد در دل آتش نشست

چون سزای این بت نفس او نداد                          از بت نفسش بتی دیگر بزاد

بخش ۳۶ - حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود

مثنوی معنوی _ دفتر اول

SuperUser Account 0 67 رتبه مطلب: بدون رتبه

 

یک شه دیگر ز نسل آن جهود                           در هلاک قوم عیسی رو نمود

گر خبر خواهی ازین دیگر خروج                     سوره بر خوان واسما ذات البروج

سنت بد کز شه اول بزاد                                 این شه دیگر قدم بر وی نهاد

بخش ۳۵ - تعظیم نعت مصطفی صلی الله علیه و سلم کی مذکور بود در انجیل

مثنوی معنوی _ دفتر اول

SuperUser Account 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

بود در انجیل نام مصطفی                                  آن سر پیغامبران بحر صفا

بود ذکر حلیه‌ها و شکل او                                  بود ذکر غزو و صوم و اکل او

طایفهٔ نصرانیان بهر ثواب                                  چون رسیدندی بدان نام و خطاب

بخش ۳۴ - منازعت امرا در ولی عهدی

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

یک امیری زان امیران پیش رفت                            پیش آن قوم وفا اندیش رفت

گفت اینک نایب آن مرد من                                    نایب عیسی منم اندر زمن

اینک این طومار برهان منست                                 کین نیابت بعد ازو آن منست

RSS
12345678

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ