Menu

بخش ۲۶ - دفع گفتن وزیر مریدان را

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 154 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت هان ای سخرگان گفت و گو                  وعظ و گفتار زبان و گوش جو

پنبه اندر گوش حس دون کنید                      بند حس از چشم خود بیرون کنید

پنبهٔ آن گوش سر گوش سرست                    تا نگردد این کر آن باطن کرست

بخش ۲۵ - مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 169 رتبه مطلب: بدون رتبه

مکر دیگر آن وزیر از خود ببست               وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست

در مریدان در فکند از شوق سوز                 بود در خلوت چهل پنجاه روز

خلق دیوانه شدند از شوق او                       از فراق حال و قال و ذوق او

بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 159 رتبه مطلب: بدون رتبه

همچو شه نادان و غافل بد وزیر                         پنجه می‌زد با قدیم ناگزیر

با چنان قادر خدایی کز عدم                               صد چو عالم هست گرداند بدم

صد چو عالم در نظر پیدا کند                            چونک چشمت را به خود بینا کند

بخش ۲۳ - در بیان آنک این اختلافات در صورت روش است نی در حقیقت راه

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 156 رتبه مطلب: بدون رتبه

او ز یک رنگی عیسی بو نداشت                       وز مزاج خم عیسی خو نداشت

جامهٔ صد رنگ از آن خم صفا                          ساده و یک‌رنگ گشتی چون صبا

نیست یک‌رنگی کزو خیزد ملال                        بل مثال ماهی و آب زلال

بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 150 رتبه مطلب: بدون رتبه

ساخت طوماری به نام هر یکی                        نقش هر طومار دیگر مسلکی

حکمهای هر یکی نوعی دگر                           این خلاف آن ز پایان تا به سر

در یکی راه ریاضت را و جوع                       رکن توبه کرده و شرط رجوع

RSS
123456

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ