Menu

غزل شماره ۱۶۰: مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 156 رتبه مطلب: بدون رتبه

مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را                                  که سزا نیست سلح‌ها به جز از تیغ زنان را

چه کند بنده صورت کمر عشق خدا را                               چه کند عورت مسکین سپر و گرز و سنان را

چو میان نیست کمر را به کجا بندد آخر                              که وی از سنگ کشیدن بشکستست میان را

غزل شماره ۱۵۹: ای ز مقدارت هزاران فخر بی‌مقدار را

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 165 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای ز مقدارت هزاران فخر بی‌مقدار را                             داد گلزار جمالت جان شیرین خار را

ای ملوکان جهان روح بر درگاه تو                                  در سجودافتادگان و منتظر مر بار را

عقل از عقلی رود هم روح روحی گم کند                          چونک طنبوری ز عشقت برنوازد تار را

غزل شماره ۱۵۸: امتزاج روح‌ها در وقت صلح و جنگ‌ها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 145 رتبه مطلب: بدون رتبه

امتزاج روح‌ها در وقت صلح و جنگ‌ها                                    با کسی باید که روحش هست صافی صفا

چون تغییر هست در جان وقت جنگ و آشتی                             آن نه یک روحست تنها بلک گشتستند جدا

چون بخواهد دل سلام آن یکی همچون عروس                            مر زفاف صحبت داماد دشمن روی را

غزل شماره ۱۵۷: ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 173 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما                                         ای مراد و حاصلم باری بیا رویی نما

مشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف تو                            ای گشاد مشکلم باری بیا رویی نما

از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو                                   ای تو راه و منزلم باری بیا رویی نما

غزل شماره ۱۵۶: ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 139 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیا                                     ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا

مشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف تو                ای گشاد مشکلم بیا بیا بیا بیا

از ره منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو                          ای تو راه و منزلم بیا بیا بیا بیا

RSS
اولین45678910111213انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

دی ان ان
سماع شاپ