Menu

غزل شماره ۳۱: بادا مبارک در جهان سور و عروسی‌های ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 142 رتبه مطلب: بدون رتبه

بادا مبارک در جهان سور و عروسی‌های ما                     سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر                  هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

ان القلوب فرجت ان النفوس زوجت                                ان الهموم اخرجت در دولت مولای ما

غزل شماره ۳۰: ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 139 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما                              چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما

ای چشم ابر این اشک‌ها می‌ریز همچون مشک‌ها                 زیرا که داری رشک‌ها بر ماه رخساران ما

این ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگر                      کز لابه و گریه پدر رستند بیماران ما

غزل شماره ۲۹: ای از ورای پرده‌ها تاب تو تابستان ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 129 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای از ورای پرده‌ها تاب تو تابستان ما                        ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما

ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا                      تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما

تا سبزه گردد شوره‌ها تا روضه گردد گورها               انگور گردد غوره‌ها تا پخته گردد نان ما

غزل شماره ۲۸: ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 144 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما                        سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتیا

ای مه ز اجلالت خجل عشقت ز خون ما بحل                   چون دیدمت می‌گفت دل جاء القضا جاء القضا

ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو                          گه خوانیش سوی طرب گه رانیش سوی بلا

غزل شماره ۲۷: آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 129 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا                          با تو بگویم حال او برخوان اذا جاء القضا

جباروار و زفت او دامن کشان می‌رفت او                              تسخرکنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

بس مرغ پران بر هوا از دام‌ها فرد و جدا                               می‌آید از قبضه قضا بر پر او تیر بلا

RSS
12345678910انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

دی ان ان
سماع شاپ