Menu

غزل شماره ۴: ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 55 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما                        ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما                             جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما                                 آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

غزل شماره ۳: ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 60 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها                                 زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا

زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم                    زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا

زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد                            زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا

غزل شماره ۲: ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 63 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها                             در حلقه سودای تو روحانیان را حال‌ها

در لا احب الآفلین پاکی ز صورت‌ها یقین                          در دیده‌های غیب بین هر دم ز تو تمثال‌ها

افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون            ماهت نخوانم ای فزون از ماه‌ها و سال‌ها

غزل شماره ۱: ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 75 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها                         ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی                           بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی                مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

RSS
اولین234567891011

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

دی ان ان
سماع شاپ