Menu

غزل شماره ۶: بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 106 رتبه مطلب: بدون رتبه

بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما                       زیرا نمی‌دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما

از حمله‌های جند او وز زخم‌های تند او                         سالم نماند یک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما

اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی                  بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما

غزل شماره ۵: آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 100 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا                    آن رنگ بین وان هنگ بین وان ماه بدر اندر قبا

از سرو گویم یا چمن از لاله گویم یا سمن                                  از شمع گویم یا لگن یا رقص گل پیش صبا

ای عشق چون آتشکده در نقش و صورت آمده                             بر کاروان دل زده یک دم امان ده یا فتی

غزل شماره ۴: ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 101 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما                        ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما                             جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما                                 آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

غزل شماره ۳: ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 97 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها                                 زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا

زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم                    زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا

زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد                            زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا

غزل شماره ۲: ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 102 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها                             در حلقه سودای تو روحانیان را حال‌ها

در لا احب الآفلین پاکی ز صورت‌ها یقین                          در دیده‌های غیب بین هر دم ز تو تمثال‌ها

افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون            ماهت نخوانم ای فزون از ماه‌ها و سال‌ها

RSS
اولین3456789101112

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

دی ان ان
سماع شاپ